Posts Tagged ‘mukhtar’

Goalhi Goalhi Kanmathin

August 19, 2008

Goalhi Goalhi Kanmathin
Song: Goalhi Goalhi Kanmathin
Artist: Mukhtar
Album: Soora

(Chorus)
Goalhi goalhi kanmathinne fenilumun kalaa
Moalhikan hithun filaa dhaniyye adu ahaa
Koalhi koalhi maa thakun vedhun kuran mithaa
Raolhi fini hithah libeyne raagakee kalaa

chorus x1

Hainukoh balaa ulhunu zamaanu arimathin
Baiskal kolhehga dhuvvavaafa kurimathin
Saikaleh ge fahathu seetugaa dhemas kurin
Aibu koh nuvaa gothegga innevee dhushin
Asthaa mivaanee kihinakin alun

chorus x2

Aarulaa gahegge maa mihaaru binnevun
Raa rukegge mai ethun fisaari hippevun
Haaru kolhu vidhaavarun dhelome hama merun
Kaaru kolhu thereyga innavaa thi fari kamun
Beynun vaathee hissaa kuran

chorus x1

Hiisu thakuga roavedhaane haa thifari kamun
Hiffuraala dhevvavaashe dhannavaa hithun
Himmathaai minnathun lhemeh miliyelanee
Hiyvareh kuran mithaa milava kiyaalanee
Libumaa fenumaa ekuvedhaathanun
Goalhee

Ha ha ha ha ha ha

chorus x3

Goalhi goalhi kanmathinne fenilumun kalaa

Koalhi koalhi maa thakun vedhun kuran mithaa
Raolhi fini hithah libeyne raagakee kalaa

Advertisements