Archive for the ‘Boduberu’ Category

Mendhurah Dharukoshumah

August 20, 2008

Mendhurah Dharukoshumah
By: Boduberu

Mendhurah dharukoshumah nudhaashe dhen (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo) x3
Fukkibaigaa mi rihifaa heyah gotheh vanee (Fukkibaigaa mi rihifaa heyah gotheh vanee) x2
Fanvatheh alhaashe vee mudhimu genes (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo)
Mendhurah dharukoshumah nudhaashe dhen (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo) x3
Mendhamah reygandah heenagaa thuruthurulaa (Mendhamah reygandah heenagaa thuruthurulaa) x2
Rodhigandeh alhaashevee edhuru genes (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo)
Mendhurah dharukoshumah nudhaashe dhen (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo)

Dheysheyvi dhon dhanburuku (Ihaa gandeh kandaafa dheyn)
Mai kashi gandehgaa (Kalhu kulain ekee liyaafa dheyn)
Handeege nanthah (Raiy dhelin ekee favaafa dheyn)
Dheysheyvi dhon dhanburuku (Ihaa gandeh kandaafa dheyn)
Mai kashi gandehgaa (Kalhu kulain ekee liyaafa dheyn)
Handeege nanthah (Raiy dhelin ekee favaafa dheyn)
Lasnuve dhen ulheyshey (kiyeveli kiyavaa meehun kobaahey) x2
Hudhufothi thah dhamaashey (Fenkiyavaafaa moonah jahaashey) x2

Dheysheyvi dhon dhanburuku (Ihaa gandeh kandaafa dheyn)
Mai kashi gandehgaa (Kalhu kulain ekee liyaafa dheyn)
Handeege nanthah (Raiy dhelin ekee favaafa dheyn)

Advertisements

Farivaahaa

August 19, 2008

Farivaahaa

Type: Boduberu

Farivaahaa
Gulzaarun maamalun (Adhabee salaamugai vedhumey kuraanee)
Farivaahaa (Gulzaarun maamalun adhabee salaamugai vedhumey kuraanee) x2
Ekivahtharu maamalun (Eki eki gulhaaruthah amunaalamun) x2
Mee farivaahaa (Gulzaarun maamalun……….)

(DRUM CHANGE)

Kuraanamey mivedhun kuraanamey (Saahibunge ariahah vedhun kuraanamy) x3<
Farive moosumah ai mee gulhazaaru thah (Amunamun mi shukuruveri lafuzuthakun shuooruthah) x2
Saalu jahaalaanee (Misaalu jahaalaanee)
Adhi fenna manzarun (Saahibunge ariahah vedhun kuraanamy)

Dhaashe kuran vedhun vedhun, Nooraanee farivaamaa dhaashey hifaigen
(Dhaashe kuran vedhun vedhun)
Nooraanee farivaamaa dhaashey hifaigen (dhaashe kuran vedhun vedhun) x3
Dhaashe kuraa vedhun vedhun (dhaashe kuran vedhun vedhun) x2
Nooraanee farivaamaa dhaashey hifaigen (dhaashe kuran vedhun vedhun) x3
Soora rivethi aakuraaney (Emme rivethi maamalun) x2
Maamalun farive folhey (Maamalun farive folhey) x2
Roohuge baaraa kulhelaa (dhaashe kuran vedhun vedhun)
Nooraanee ……………

Chandhanee Maa Farivaa

August 19, 2008

Chandhanee Maa Farivaa

Type: Boduberu

Chandhanee maafarivaa chandhanee (chandhanee maafarivaa chandhanee) x2
Chandhanee maafarivaa (dhaanvaa dheyhunmaley chandhanee)
Adhi folhuvaalivayaa (chandhanee ufaa)
Hillaalivayaa (chandhanee ufaa)
Farikolli naya (chandhanee ufaa)
Chandhanee……….

Dhirun aaveytho gaharu atharu gaimi zamaanee (dhirun aaveytho)
Gaharu atharu gaimi zamaanee (dhirun aaveytho)
Gaharu atharu gai vidhuvaalee (dhirun aaveytho gaharu atharu)
Gaimi zamaanee (dhirun aaveytho gaharu atharu)
Gaimi zamaanee (dhirun aaveytho gaharu atharu)

Eku aadhey Ahunnaa (Eku aadhey)
Abadhugaa (Eku aadhey)
Mithanugaa (Eku aadhey)
Ahunnaa (Eku aadhey)
Abadhugaa (Eku aadhey)

Kanieveri – kamiyyey – libeyne molhi – kameymee – thudhuma edhi – nulibi vumun – bunela dheyshe – adhi buname beybe

Hondali dhemey dhaadhashun (hondali dhemey)
Dhaadhashun (hondali dhemey)
Oiy dhashun (hondali dhemey)
Vaii dhashun (hondali dhemey)
Rithu Dhashun (hondali dhemey)

Boalha Kinkirimaa

August 19, 2008

Boalha Kinkirimaa

Type: Boduberu

Madu Madun gos fanduvamun
Madu Madun gos (fanduvamun)
Udumatheegaa ehera alikan gos (nethunee maa)

Komme reyakume handhu ossi kalhufoeve andhirive
(Dhanvarah farive folhey boalha kinkirimaa)

Thangandhu emmenah engey (Boalha kinkirimaa)
Numbarun evvana dhevey (Boalha kinkirimaa)

Andhiri bana dhuniye veeyye (vissaara gadhave guguraneeyye)
Handhuge kulami fanduve mulhin jehey roalhi vaigaa
Elli bindhaali boalha (Kinkiri maa)
Emmenge boalha (Kinkiri maa)
Numbaru soalha (Kinkiri maa)
Kollaifi maolhi (Kinkiri maa)