Roadhi Vanya

Roadhi Vanya

By: Mukhthar

Roadhi Vanya Hoadhaa Hiiy vey Loabin Dhey Saraar
Vasmeeru Nikan Libbaidheythee Kairing Vey Araam
Dheythee Ey Gathaalaa Mal Haar Aaaaan..
Dheythee Ey Gathaalaa Mal Haar Bahaaru Dhey

Roadhi Vanya Hoadhaa Hiiy vey Loabin Dhey Saraar
Vasmeeru Nikan Libbaidheythee Kairing Vey Araam
Dheythee Ey Gathaalaa Mal Haar Bahaaru Dhey

Naaruku Falidhahi laalaa Saadhavi Alivaa Rey Rey
Raagu Kiyaa Fana Chaalaa Raalhuthakaa Eku Beehey
Jaadhuvee Baarugaa Roohu Thaazaavaaney
Saadhaa Mizaaju Gaimu Faalhuvaa misaaluvey

Roadhi Vanya Hoadhaa Hiiy vey Loabin Dhey Saraar
Vasmeeru Nikan Libbaidheythee Kairing Vey Araam
Dheythee Ey Gathaalaa Mal Haar Bahaaru Dhey

Masthuge Foni Koarehgaa Reethi Vidhaa Alimahekey
Koaru Therah Dhaa Ellaa Athulevidhaaney Heevey
Dhen Buney Noolhemey Angaara Dhuvahey
Aharen Bunaanee Hiiy Halaaku Koh Nulaa Magey
Roadhi Vanya Hoadhaa Hiiy vey Loabin Dhey Saraar
Vasmeeru Nikan Libbaidheythee Kairing Vey Araam
Dheythee Ey Gathaalaa Mal Haar Bahaaru Dhey

Naaruthakaa Kulhelaafaa Dhaairugaa Hiiy Gaimey
Thoonu Balaalumugaavaa Hoonu Kamun Fihidhaaney
Baithu Baazee Thereyn Foari Ais Majaavaaney
Nimigen Athaa Athaa Gulhaanulaa Dheveynehey

Roadhi Vanya Hoadhaa Hiiy vey Loabin Dhey Saraar
Vasmeeru Nikan Libbaidheythee Kairing Vey Araam
Dheythee Ey Gathaalaa Mal Haar Bahaaru Dhey
Roadhi Vanya Hoadhaa Hiiy vey Loabin Dhey Saraar

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: