Nooru

Nooru
By: Mas odi Hassan Khaleel
Album: Mas Odi Hassan Khaleel’s 64

Hithuge ufaadhey haal kuree majubooruthaa
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa

Hithuge ufaadhey haal kuree majubooruthaa
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa

Mahusarugaa rahumukuraane dhuniye fennaane vaseelaiy dheynee
Ilmee raahathugaa ekankan vaanee
Mahusarugaa rahumukuraane dhuniye fennaane vaseelaiy dheynee
Ilmee raahathugaa ekankan vaanee<
Ufaalibeyney araamudheyney dhirihurumun faidhaavanee
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa

Hithuge ufaadhey haal kuree majubooruthaa
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa

Kuraahaa haradhuge eki thafseelu kuraa israafu thafaathuve engenee
Thajuribaa ilmunney la hoadhaadheynee
Kuraahaa haradhuge eki thafseelu kuraa israafu thafaathuve engenee
Thajuribaa ilmunney la hoadhaadheynee
Samaaluvaashey vaajibekey mee kiyavaashey emmen vanee
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa
Hithuge ufaadhey haal kuree majubooruthaa
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa

ladhuraki vaagoi angaane gadharu ufulaane hunaruthah dheynee
Ilmee noorun dhey aleegaa engenee
ladhuraki vaagoi angaane gadharu ufulaane hunaruthah dheynee
Ilmee noorun dhey aleegaa engenee
Ishaaraathugaa kuraane kankan heyogothugaa angaalanee
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa

Hithuge ufaadhey haal kuree majubooruthaa
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: