Mizahar Leyaa Gulhey

Mizahar Leyaa Gulhey
By: Ahmed Athif
Album: Mi Handhaanugai (Hamdhy)

Mizahar… leyaa gulheythan… nudhekeysha… mar ve dhaanan
Nudhekeysha marvedhaanan
Mizahar leyaa gulheythan nudhekeysha marve dhaanan
Mi asar mihaalugaa dhen nukuraasha marve dhaanan

Ikuraaru thah oyaalun insaafakah nuvaathee
Ithubaaruthah nagaalaa insaanakah nuvaathee
Thakuraarukoh mi dhuniyeyn thiya beywafa hingaathee
Fikuraa khiyaalu migothah nukuraasha marve dhaanan

Haa Mizahar leyaa gulheythan nudhekeysha marve dhaanan

Galugaa mahaana liyelan mi ibaarathun fudheyney
Malakah takaa kokaaleh vi shaheedhu mee nishaaney
Thalakun fenaa jeheynee dhuniyeyge imthihaaney
Dhulakun hilaa mi shikuvaa nukuraashe maruve dhaanan

Mizahar leyaa gulheythan nudhekeysha marve dhaanan

Ummeedhu thah edhinhaa alifaanugaa endheemaa
Dhen vee hayaathu ninmaa fahu neyvayah hedheemaa
Ninmee handhaanakah dheyn mi vasiyyathaa salaamaa
Neh meehakaa dhimaayah nubalaasha marve dhaanan

Haa Mi zahar leyaa gulheythan nudhekeysha marve dhaanan
Mi asar mihaalugaa dhen nukuraasha marve dhaanan
Mi zahar leyaa gulheythan nudhekeysha marve dhaanan

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: