Mithuraage Loabi

Mithuraage Loabi

By: Mas odi Hassan Khaleel
Album: Mas Odi Hassan Khaleel’s 64

Adhuvee thihen mashaa medhu rulhivee gotheh engen
Mithuraa e’ loabi hoadhigotheh vee bunan fahun

Adhuvee thihen mashaa medhu rulhivee gotheh engen
Mithuraa e’ loabi hoadhigotheh vee bunan fahun

Heeveyhey loabi gelli dhanee dheythuraa thakun
Aihaa ufaa e’nulibifai eyna ehedhi gothun
eyna ehedhi gothun
Fohedheyshe adhu hithaama hithun dhey nasey hathun
Mithuraa e’loabi hoadhi gotheh vee engen fahun

Adhuvee thihen mashaa medhu rulhivee gotheh engen
Mithuraa e’ loabi hoadhigotheh vee bunan fahun

O’gaavedheyshe heyobahakun maanavaa ehee
Dhanvaruge nidhi mashahnethi thiyanan handhaan vanee
thiyanan handhaan vanee
Mulhi jaanu roolhi dhaathee mihen dhey nasey hathun
Mithuraa e’loabi hoadhi gotheh vee bunan fahun

Adhuvee thihen mashaa medhu rulhivee gotheh engen
Mithuraa e’ loabi hoadhigotheh vee bunan fahun
vee bunan fahun
vee bunan fahun

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: