Mendhurah Dharukoshumah

Mendhurah Dharukoshumah
By: Boduberu

Mendhurah dharukoshumah nudhaashe dhen (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo) x3
Fukkibaigaa mi rihifaa heyah gotheh vanee (Fukkibaigaa mi rihifaa heyah gotheh vanee) x2
Fanvatheh alhaashe vee mudhimu genes (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo)
Mendhurah dharukoshumah nudhaashe dhen (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo) x3
Mendhamah reygandah heenagaa thuruthurulaa (Mendhamah reygandah heenagaa thuruthurulaa) x2
Rodhigandeh alhaashevee edhuru genes (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo)
Mendhurah dharukoshumah nudhaashe dhen (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo)

Dheysheyvi dhon dhanburuku (Ihaa gandeh kandaafa dheyn)
Mai kashi gandehgaa (Kalhu kulain ekee liyaafa dheyn)
Handeege nanthah (Raiy dhelin ekee favaafa dheyn)
Dheysheyvi dhon dhanburuku (Ihaa gandeh kandaafa dheyn)
Mai kashi gandehgaa (Kalhu kulain ekee liyaafa dheyn)
Handeege nanthah (Raiy dhelin ekee favaafa dheyn)
Lasnuve dhen ulheyshey (kiyeveli kiyavaa meehun kobaahey) x2
Hudhufothi thah dhamaashey (Fenkiyavaafaa moonah jahaashey) x2

Dheysheyvi dhon dhanburuku (Ihaa gandeh kandaafa dheyn)
Mai kashi gandehgaa (Kalhu kulain ekee liyaafa dheyn)
Handeege nanthah (Raiy dhelin ekee favaafa dheyn)

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: