Loafan Kuhjehge Hithuge Saabithukan

Loafan Kuhjehge Hithuge Saabithukan

By: Fazeela Amir
Album: Mi Handhaanugai (Mariyam Didi ge Handhaanugai)

Thiyabunaa roohee ufaathah sifa mashah kohdheynuhey x2
Niyanethivi mamma nikan adhu sifa mashah kohdheynuhey
Thiyabunaa roohee ufaathah sifa mashah kohdheynuhey

Reydhuvaa vakikoh mahadhamey kulhivaraa nidhumuge thereyn x2
Reydhuvaa vakivaane goiythah sifa mashah kohdheynuhey
sifa mashah kohdheynuhey

Thiyabunaa roohee ufaathah sifa mashah kohdheynuhey x2
Niyanethivi mamma nikan adhu sifa mashah kohdheynuhey
Thiyabunaa roohee ufaathah sifa mashah kohdheynuhey

Mammamen roa adu ma ahamey hithi magey haalaa mehdah x2
Kankamuge nulibeyne dhuvahaku hithikamun vakivaanuhey
hithikamun vakivaanuhey

Thiyabunaa roohee ufaathah sifa mashah kohdheynuhey x2
Niyanethivi mamma nikan adhu sifa mashah kohdheynuhey
Thiyabunaa roohee ufaathah sifa mashah kohdheynuhey

Sifa mashah kohdheynuhey
Sifa mashah kohdheynuhey
Sifa mashah kohdheynuhey

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: