Loabi Aalaavanee

Loabi Aalaavanee

Artist: Mas odi Hassan Khaleel
Album: Mas Odi Hassan Khaleel’s 64

Hiiy edhey fari jaan dhin asaru reygaa
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee

Hiiy edhey fari jaan dhin asaru reygaa
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee

Hiiy hibain dhevifaa veyey yaraa kuree x2
Ruhi gabooluve ekugai ulhumah vaudhu vee
ekugai ulhumah vaudhu vee

Hiiy edhey fari jaan dhin asaru reygaa
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee

Dhin araamuge vaguthuthah beykaaruvee x2
Thiya handhaanugaa reydhuvaa thakuraaru vee
reydhuvaa thakuraaru vee

Hiiy edhey fari jaan dhin asaru reygaa
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee

Mihithugai thiyanan vanee fevifaa kuree x2
Ishgugai jehi hiiy halaakey adhu vanee
hiiy halaakey adhu vanee

Hiiy edhey fari jaan dhin asaru reygaa
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee

Hiiy edhey fari jaan dhin asaru reygaa
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee<

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: