Kuhlhavahfalu Ranikamana

Kuhlhavahfalu Ranikamana

By: Meyna Hassaan

Maamui handhuvaru moosumugaa
Vasoora rivethi rani kamanaa

Maamui handhuvaru moosumugaa
Vasoora rivethi rani kamanaa
Vareh vevifa chakavi faluga foavefaa
Ai foari nadhuru thaara jahan dhathivelaa
Kuhlhavahfalu ranikamanaa
Kuhlhavahfalu ranikamanaa

Thun thun mathin kiya kiyaa mithaakugaa nan evaa
Husfain hingaa rahvashsaa bingandu ladun dheravelaa

Maamui handhuvaru moosumugaa
Vasoora rivethi rani kamanaa
Vareh vevifa chakavi faluga foavefaa
Ai foari nadhuru thaara jahan dhathivelaa
Kuhlhavahfalu ranikamanaa
Kuhlhavahfalu ranikamanaa

Faiythah vayaa helilumaa gasthah nashaa kulhi jahaa
Basbuni hindhun ruhigayaa asthaa hingaa athuhifaa

Maamui handhuvaru moosumugaa
Vasoora rivethi rani kamanaa
Vareh vevifa chakavi faluga foavefaa
Ai foari nadhuru thaara jahan dhathivelaa
Kuhlhavahfalu ranikamanaa
Kuhlhavahfalu ranikamanaa

Rankoadhulaa thanegga ranfoadhi behi rashehgaa
Manmanve indhe kalhi alhaa fasdheeru kuri rukeh thaa

Maamui handhuvaru moosumugaa
Vasoora rivethi rani kamanaa
Vareh vevifa chakavi faluga foavefaa
Ai foari nadhuru thaara jahan dhathivelaa
Kuhlhavahfalu ranikamanaa
Kuhlhavahfalu ranikamanaa

Maamui handhuvaru moosumugaa
Vasoora rivethi rani kamanaa
Maamui handhuvaru moosumugaa
Vasoora rivethi rani kamanaa
Vareh vevifa chakavi faluga foavefaa
Ai foari nadhuru thaara jahan dhathivelaa
Kuhlhavahfalu ranikamanaa
Kuhlhavahfalu ranikamanaa
Kuhlhavahfalu ranikamanaa
Kuhlhavahfalu ranikamanaa

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: