kuda kujja

by: Traphic jam

Iru araa osseyey
miadhu ves dhaaneey
aa dhuvaheh naadheyey
aa goiythakeh vaan edhi huhtaa badhaleh naadheyey

Aailaa ekakuves
meehaka nubalayey
aharen akee meeheh nookan enmen buney

Adhu jahamey salaan
aiy dhihkoh hingan
maayoos vanee oagaavaaney meeheh nethey

Insaanun akee kuh kurevey baeh
ihusaas adhu vanee ekani verikan
dhurugai thibey mashakee kudakuhjeh kan dhaney

Firumunthah libey
kehiveri aiy thakun
eigen libey aniyaaverinkan veyn maa bodey

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: