Hooru Kan’baafulhu

Hooru Kan’baafulhu

By: Sameeu

Moorithi maafahi loabi dheloabin
Joadu bijoadu kulhenfashanee
Foodhi hilaa o’yevaru koarun
Dhoodhinumeh nethi dhigudhemenee
Foadhi furaa furihama veemaa ey
Soalha sathaarain fari velanee
Dhoadhi edhey hindhu noo kuri keelain
Saadha fanarayah handhu aranee

Hooru kan’baafulhu dhoonyey hudhu hudhu
Loa dhushumah edhi ey govanee
Nooru balan dhalha dhoola matheegaa
Moonu nivaa velumey edhenee

Koorumekey hithugaa velanee
Thoonu thilain miadhu mi thunevee
Thooli fulhaa mihithaa gulhumey
Thaa abadhahves edhi ma vanee
Zeeru thakun ofudhaaru kurun ey
Beynumakah thedhekey nuvanee
Meeru hathaige sharaabun koavaru
Dhenme felaali fadhain libenee

Hooru kan’baafulhu dhoonyey hudhu hudhu
Loa dhushumah edhi ey govanee
Nooru balan dhalha dhoola matheegaa
Moonu nivaa velumey edhenee

Foolhu thereyn fini roalhi hingaa fadha
Loabi undhoali aran libenee
Roolhu falah genbunas varihamayey
Moalhi velaa hiiy buni namaee
Moorithi zaathun thoa dhuvi farudhaa
Roalhi velaa eri hindhu kehunee
Thoori nayaa nan chaalu maley nala
Moonu guraadhu hithun dhekelee

Hooru kan’baafulhu dhoonyey hudhu hudhu
Loa dhushumah edhi ey govanee
Nooru balan dhalha dhoola matheegaa
Moonu nivaa velumey edhenee
Hooru kan’baafulhu dhoonyey hudhu hudhu
Loa dhushumah edhi ey govanee
Nooru balan dhalha dhoola matheegaa
Moonu nivaa velumey edhenee

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: