Hiiy Adhu Roneeyey

Hiiy Adhu Roneeyey

By: Sameeu

Hiiy adhu roneeyey nudhaashey
Hiiy maruvanee ey nudhaashey
Dhanvaru thakaa dhuh e’thaazaa
Manzaru feshee aavaashey<

Karunun ley hedhey koarugaa
Feena dhaanvee fathaa
Genbeniyyey hithaa fiiy magey
Funkanduge baanee therey
Roey roey kuraahaa mi aadheys
Haahun gunaa minaashey

Hekivaaney handhaa tharithakaa
Moodhaa asseyriyaa
Nubalanhey ekeegaa mashaa
Loabin e’masthun furaa
Dhaaneyhe yaadhun hithaaey
Seedhaa bahun bunaashey

Thadhubeeraa hey veemathikuran
Veynaa gulhunas maraa
Thadhubeereh netheehey vevey
Dhiyathan e’anburaa libey
Vaanee fidhaavun mathee ey
Loaybattaka ahaashey

Advertisements

Tags:


%d bloggers like this: