Halimadhaithage Boa

Halimadhaithage Boa

By: Fath’ey

Tharithah vidhaathan fennanfeshee x2
Reyhandhu araafaa alivaan feshee x2
Aii fai kolhah jahaa thalhuvan feshee x2
Beylaa arikolla kottan feshee x2

Saan saan saadha lakunu moonu dhekaireega yo
Soan soan soalha lakunu moonu dhekaireega yo
Saan saan saadha lakunu moonu dhekaireega yo
Soan soan soalha lakunu moonu dhekaireega yo

Enidhunu thanvalhu ovegaathugaa
hedhunaa dhen fathihaa dhen ballavaan
Fini kohgen buee balive othas hunbalabala
Halimadhaithage boa x4

Bo bo bathalo dhefanikaa fen batho
beybe genai masfathafolhi hoadhaigen kaifiyo
Bo bo bathalo dhefanikaa fen batho
beybe genai masfathafolhi hoadhaigen kaifiyo

Ala kirikiri lakiri laan
Ala gahu moo dhashah laan
Kamana ge dhon athah laan
Ala kirikiri lakiri laan
Ala gahu moo dhashah laan
Kamana ge dhon athah laan

Halimadhaithage boa x4

Tharithah vidhaathan fennanfeshee x2
Reyhandhu araafaa alivaan feshee x2
Aii fai kolhah jahaa thalhuvan feshee x2
Beylaa arikolla kottan feshee x2

Saan saan saadha lakunu moonu dhekaireega yo
Soan soan soalha lakunu moonu dhekaireega yo
Saan saan saadha lakunu moonu dhekaireega yo
Soan soan soalha lakunu moonu dhekaireega yo

Enidhunu thanvalhu ovegaathugaa
hedhunaa dhen fathihaa dhen ballavaan
Fini kohgen buee balive othas hunbalabala
Halimadhaithage boa x4

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: