Fasdheefai Dhaathee

by: Traphic jam

Hoadheemey hinithun eynaa gaathun
dhaadhi kaarin masthee ufalun
visnaa fikureh eyna nukurey
ekugaa ulhuma hairaan ma veemey

mee masha vaavaru ge kame noon fasdheefai dhaathee
mee masha vaavaru ge kame noon fasdheefai dhaathee

tharithah fiya jahaa than fene’ey
furi hama vey ha’ndhuge farikan
ekugai mashah ulhevidhaanehey
aadheys kon bunamey fasdhee nudhaashey

visnaidheyn ulhefai dhaane’ey
adhi annaane’ey maayoosvefai hurey
gislai romun bunedheyney’ey
majuboorey minoon gotheh nethey

mee mashah vaavaruge kameh noon aadheys koh bunamey
mee mashah vaavrunge kameh noon fasdhee nudhaashey

Advertisements

Tags:


%d bloggers like this: