Fanu Dhummaari

Fanu Dhummaari

By: Meyna Hassaan

Fanu dhummaari adu binbi dhandun
Haru dhuvelee rashah lefunu thanun
Karuthaa fen araa hamavi fahun
Dharubaarun vashaa hoadhi fahun
Fanu dhummaari adu binbi dhandun
Haru dhuvelee rashah lefunu thanun

Adhu zuvaanun nikume hidhumathugaa
Madhunuvaahen nikan hivvarulaa
Adhu zuvaanun nikume hidhumathugaa
Madhunuvaahen nikan hivvarulaa

Fanu dhummaari adu binbi dhandun
Haru dhuvelee rashah lefunu thanun
Karuthaa fen araa hamavi fahun
Dharubaarun vashaa hoadhi fahun
Fanu dhummaari adu binbi dhandun
Haru dhuvelee rashah lefunu thanun

Kuri araa gaumu miadhu dhaanegothah
Keri thiben vaane nikan fai harulaa
Kuri araa gaumu miadhu dhaanegothah
Keri thiben vaane nikan fai harulaa

Fanu dhummaari adu binbi dhandun
Haru dhuvelee rashah lefunu thanun
Karuthaa fen araa hamavi fahun
Dharubaarun vashaa hoadhi fahun
Fanu dhummaari adu binbi dhandun
Haru dhuvelee rashah lefunu thanun

Shukuru thaureefu hithun faalhu kurey
Libunu niumaiy handhaan aakolla
Shukuru thaureefu hithun faalhu kurey
Libunu niumaiy handhaan aakolla

Fanu dhummaari adu binbi dhandun
Haru dhuvelee rashah lefunu thanun
Karuthaa fen araa hamavi fahun
Dharubaarun vashaa hoadhi fahun
Fanu dhummaari adu binbi dhandun
Haru dhuvelee rashah lefunu thanun

Fanu dhummaari adu binbi dhandun
Haru dhuvelee rashah lefunu thanun
Karuthaa fen araa hamavi fahun
Dharubaarun vashaa hoadhi fahun
Fanu dhummaari adu binbi dhandun
Haru dhuvelee rashah lefunu thanun

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: