Edhi Huri Kamakun

Edhi Huri Kamakun

By: Ali Rameez

Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne
Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne
Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne
Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne
Hithuge fasaana ivvumun hihthah hamajeheyne
Mithuruge handhumain veynugaa karuna ohoraa

Fathihuge roalhi vai beehen moonugaa x2
Beehun nuvaa ehisaabugaa loabin vedhaaney gaathugaa
Fathihuge roalhi vai
Beehun nuvaa ehisaabugaa loabin vedhaaney gaathugaa
Vaaneyey nikan gaathugaa

Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne
Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne
Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne
Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne
Hithuge fasaana ivvumun hihthah hamajeheyne
Mithuruge handhumain veynugaa karuna ohoraa

Hithuge udhaahugaa jaanu fidhaa viyas
Andhirive rey dhuvaa ekani vefaa viyas
Sirreh nuvaaney loabivun ummeedhakun hithugaa hingaa
Hithuge udhaahugaa vaaney loabi handhaanugaa
Ummeedhakun hithugaa hingaa vaaney loabi handhaanugaa

Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne
Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne
Hithuge fasaana ivvumun hihthah hamajeheyne
Mithuruge handhumain veynugaa karuna ohoraa

Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne
Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne
Edhi huri kamakun beevumun gislaa roveyne
Loabi mi dhuniyeyn hivvareh huriyyaa libeyne

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: