Beynunvee Maa

Beynunvee Maa

By: Sameeu

Rovifaa hureen hiyydhathikan nethi filaathoa
Edhigen hureen farikan nudhanees libeythoa
Ethakeh dhuvasthah veythivee hithugaa rihunthah ithuruvee
Ethakeh rey heylaa huree thiyamaa feneythoa ey belee

Beynunvee maa bindhelevey thoa dhanve dhan dhen huree
Beynunvee haa foni ufaathah hithu alhaigen huree
Beynunvee maa bindhelevey thoa dhanve dhan dhen huree
Beynunvee haa foni ufaathah hithu alhaigen huree

Huvafen thakun ekireyvun thah dhusheemey
Ummeedhu aakurevey thoa ves beleemey
Farudhaa vefaa dhurugaa huree kon inthizaareh hey thi ee
Shakuvaa kuree edhigen kalaa thiya inthizaarey kuree

Beynunvee maa bindhelevey thoa dhanve dhan dhen huree
Beynunvee haa foni ufaathah hithu alhaigen huree
Beynunvee maa bindhelevey thoa dhanve dhan dhen huree
Beynunvee haa foni ufaathah hithu alhaigen huree

Neygunu kamun thiya kamanaa heeli heelun
Birugaiy varun nukerunu fenileema heelan
Faruvaayakah edhumun fahun keekey bunaanee thiya dhulun
Hahthaa ehen nuruhun vedhaaney heevaathee ey huree

Beynunvee maa bindhelevey thoa dhanve dhan dhen huree
Beynunvee haa foni ufaathah hithu alhaigen huree
Beynunvee maa bindhelevey thoa dhanve dhan dhen huree
Beynunvee haa foni ufaathah hithu alhaigen huree

Hiyy edhi dhanee hiyy dhathi thah ves vaneeyey
Hiyy dhathi vegen maruvaan veeyey heevaneeyey
Ethakeh dhuvasthah veythivee hithugaa rihunthah ithuruvee
Ethakeh rey heylaa huree adhives libeythoa eba hurin

Beynunvee maa bindhelevey thoa dhanve dhan dhen huree
Beynunvee haa foni ufaathah hithu alhaigen huree
Beynunvee maa bindhelevey thoa dhanve dhan dhen huree
Beynunvee haa foni ufaathah hithu alhaigen huree

Beynunvee maa bindhelevey thoa dhanve dhan dhen huree
Beynunvee haa foni ufaathah hithu alhaigen huree
Beynunvee maa bindhelevey thoa dhanve dhan dhen huree
Beynunvee haa foni ufaathah hithu alhaigen huree
Beynunvee maa bindhelevey thoa dhanve dhan dhen huree
Beynunvee haa foni ufaathah hithu alhaigen huree
Beynunvee maa bindhelevey thoa dhanve dhan dhen huree
Beynunvee haa foni ufaathah hithu alhaigen huree

Advertisements

Tags:


%d bloggers like this: