Beynumey Beynumey

Beynumey Beynumey

By: Mauroof
Album: Beynumey Beynumey

Reethee eynaa beynun veemaa oh

Fiya reethikamunney namun govaalee ey malaa
Vasmeeru kamunney dhurah nudhevunee
Beynumey beynumey
Fiya reethikamunney namun govaalee ey malaa
Vasmeeru kamunney dhurah nudhevunee
Beynumey beynumey

Fiyathakuge hiyaa vehikan edhemey
Karuganduge vahaa eku moalhinuvaa
Andhireege thereyn alikan libuney
Fenuneema thimaa binnan
Beynumey beynumey

Fiya reethikamunney namun govaalee ey malaa
Vasmeeru kamunney dhurah nudhevunee
Beynumey beynumey

Niyanethi fiyathah fariveema folhey
Edhemey innan vas bala balaa
Kathi fiya numevaa hooreh fadha maa
Firukifa namaves binnan
Beynumey beynumey

Fiya reethikamunney namun govaalee ey malaa
Vasmeeru kamunney dhurah nudhevunee
Beynumey beynumey

Gasthakuge thereyn alikanvi malaa
Ari arive belin edhigen ma kalaa
Kalhi hutti hurin ruhigen ma kalaa
Hithuleeme thimaa bindhelan
Beynumey beynumey

Fiya reethikamunney namun govaalee ey malaa
Vasmeeru kamunney dhurah nudhevunee
Beynumey beynumey
Fiya reethikamunney namun govaalee ey malaa
Vasmeeru kamunney dhurah nudhevunee
Beynumey beynumey
Fiya reethikamunney namun govaalee ey malaa
Vasmeeru kamunney dhurah nudhevunee
Beynumey beynumey
Fiya reethikamunney namun govaalee ey malaa
Vasmeeru kamunney dhurah nudhevunee
Beynumey beynumey

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: