Bewafa

Bewafa

By: Mas odi Hassan Khaleel
Album: Mas Odi Hassan Khaleel’s 64

Shukuriya! Naanaa thiyaee hey loaibbakee
Thiyahen ahudhu uvaalee kalaa beywafaa
Yaaraa bunedheynan hey wafaa
Thiyadhin aniyaa ah hey araa hey araa
Thiyahara vevenee beywafaa

Neydheynantho kalaa dhiriulhumeh harudhanaa x2
Veynaa hoonaa dhenee thiya adhuleh nethigen thigothugaa
Sharafeh kamugaa hadhaa
Shukuriya! Naanaa thiyaee hey loaibbakee
Thiyahen ahudhu uvaalee kalaa hey araa
Thiyahara vevenee beywafaa

Thedhuveri Kamakee kobaa medhuverivaa kankamun x2
Ekuverikan badhahivaakah alakun neydhen thiyakamugaa
vaatheeyey beywafaa
Shukuriya! Naanaa thiyaee hey loaibbakee
Thiyahen ahudhu uvaalee kalaa hey araa
Thiyahara vevenee beywafaa

Kafunah kaafoorulaa fasthan bandhe gaburugaa x2
Aharen vaanama bunaanan thiya yaaraa kuri e’ aniyaa
Kurihaa vaudhaa huvaa
Shukuriya! Naanaa thiyaee hey loaibbakee
Thiyahen ahudhu uvaalee kalaa beywafaa
Yaaraa bunedheynan hey wafaa
Thiyadhin aniyaa ah hey araa hey araa
Thiyahara vevenee beywafaa

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: