Bala Bala

Bala Bala

By: Sameeu

Thaara bai hifaigen thaara jehumah adhaigen
Thaara lava kiyevumaigen thaa abadhu ulhey bayaku dhen
Thaa nethi nugos dhirey goiy mithaa ove
Dhaane ihu goiy mee

Bala bala mihen thibegenneh vaakah nethey
Faruvaa eh beyheh mikamah shifaa eh nethey
Bala bala mihen thibegenneh vaakah nethey
Faruvaa eh beyheh mikamah shifaa eh nethey
Funnaabu harubee ah nagaa
Annaane meehaku dhen nethey
Bala bala mihen thibegenneh vaakah nethey

Kaabafain dhin reethi nishaan thah
Gelli miadhu vee keehvehey
Aakameh … Meehey… Dhiruvanvee (Aadha kaadha)
Bala bala mihen thibegenneh vaakah nethey
Faruvaa eh beyheh mikamah shifaa eh nethey

Gaaodi lavayaa thaara jehun dhen
Gehli miadhu bee vejjeyey
Madhamey… Neyngeyhey… Dhiruvanvee (Aadha kaadha)
Bala bala mihen thibegenneh vaakah nethey
Faruvaa eh beyheh mikamah shifaa eh nethey
Bala bala

Kaakah tha dhaanaee kulha
Vaagilaarun jahaa dha mugu
Raakasheh iraadha mugu

Bala bala mihen thibegenneh vaakah nethey
Faruvaa eh beyheh mikamah shifaa eh nethey
Funnaabu harubee ah nagaa
Annaane meehaku dhen nethey
Bala bala mihen thibegenneh vaakah nethey

Foari negunmaa eidhu zamaanvee
Fennan miadhu neh keehvehey
Aakameh… Kiyaashey… Dhiruvanvee (Aadha kaadha)
Bala bala mihen thibegenneh vaakah nethey

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: