Aaberu Toh Toh

Aaberu Toh Toh

By: Suhail

Masalahun harubee e’fesheemaa
Thagudiyah adu badhalhu kureemaa
Laslahun aduthah ekuveemaa
Hatharu berubun faalhu kureetha

Aaberu toh toh, baaberu dan dan
Aaberu toh toh toh baaberu dan dan faalhukoh ahaashey
Aaberu toh toh toh baaberu dan dan baarulaa kiyaashey
Aaberu toh toh, baaberu dan dan
Aaberu toh toh, baaberu dan dan

Dhehamayah aduthah vakikoffaa
Dhekulhi ekugaa dhaanu veleema
Dhekakulun fahathah sossaalaa
Hevikamuge hunareh dhekkeethaa
Aaberu toh toh, baaberu dan dan
Aaberu toh toh toh baaberu dan dan faalhukoh ahaashey
Aaberu toh toh toh baaberu dan dan baarulaa kiyaashey
Aaberu toh toh, baaberu dan dan
Aaberu toh toh, baaberu dan dan

Giguniyaa thakaholhithah alhuvaa
Emuni maafathithah karu alhuvaa
Dhebumayah hima kooru dhemeemaa
Eki neshumugaa farivelaneethaa
Raiverin rukugaa thibe balanee
Faru hilan hure goyyey nashanee
Lhiskoshan maavadhi hure heleny
Dheberu funa adhu reethi veemaa

Aaberu toh toh, baaberu dan dan
Aaberu toh toh toh baaberu dan dan faalhukoh ahaashey
Aaberu toh toh toh baaberu dan dan baarulaa kiyaashey
Aaberu toh toh, baaberu dan dan (till fade)

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: