Aa Kujjekey

Aa Kujjekey

By: Aishath Inaya
Album: Hamdhy’s Mi Handhaanugai

Aakuhjekey dhasvee fahun, asthaa mihaaru hmm hmm hmmm
Birakaa nulaa eynaa ingey reyaa dhuvaalu hmm hmm hmmm

Ey naseebaa ey magey shaaireh nama ee ingey
Amunaa gazalu loabin hadhaalaigen
Ey naseebaa ey magey shaaireh nama ee ingey
Amunaa gazalu loabin hadhaalaigen

Gaimey dhen kiyeyney hithuge adeegaa
Vaa mi khayaal aavanee

Aakuhjekey dhasvee fahun, asthaa mihaaru hoadhenee

Dhaadhi kuda kuda than valheh dhaahi kuda hingi kanfulheh
Dhefaraaiy mulhin vejjey fidhaa loabin
Dhaadhi kuda kuda than valheh dhaahi kuda hingi kanfulheh
Dhefaraaiy mulhin vejjey fidhaa loabin

Maamalaa vas ekuvihen handhugaa handhuvaru hunna hen
Vaa vagth dhen hoadhenee

Aakuhjekey dhasvee fahun, asthaa mihaaru hoadhenee
Birakaa nulaa eynaa ingey reyaa dhuvaalu hmm hmm hmm hmmmmm

Advertisements

Tags: ,


%d bloggers like this: