Roadhi Vanya

August 20, 2008

Roadhi Vanya

By: Mukhthar

Roadhi Vanya Hoadhaa Hiiy vey Loabin Dhey Saraar
Vasmeeru Nikan Libbaidheythee Kairing Vey Araam
Dheythee Ey Gathaalaa Mal Haar Aaaaan..
Dheythee Ey Gathaalaa Mal Haar Bahaaru Dhey

Roadhi Vanya Hoadhaa Hiiy vey Loabin Dhey Saraar
Vasmeeru Nikan Libbaidheythee Kairing Vey Araam
Dheythee Ey Gathaalaa Mal Haar Bahaaru Dhey

Naaruku Falidhahi laalaa Saadhavi Alivaa Rey Rey
Raagu Kiyaa Fana Chaalaa Raalhuthakaa Eku Beehey
Jaadhuvee Baarugaa Roohu Thaazaavaaney
Saadhaa Mizaaju Gaimu Faalhuvaa misaaluvey

Roadhi Vanya Hoadhaa Hiiy vey Loabin Dhey Saraar
Vasmeeru Nikan Libbaidheythee Kairing Vey Araam
Dheythee Ey Gathaalaa Mal Haar Bahaaru Dhey

Masthuge Foni Koarehgaa Reethi Vidhaa Alimahekey
Koaru Therah Dhaa Ellaa Athulevidhaaney Heevey
Dhen Buney Noolhemey Angaara Dhuvahey
Aharen Bunaanee Hiiy Halaaku Koh Nulaa Magey
Roadhi Vanya Hoadhaa Hiiy vey Loabin Dhey Saraar
Vasmeeru Nikan Libbaidheythee Kairing Vey Araam
Dheythee Ey Gathaalaa Mal Haar Bahaaru Dhey

Naaruthakaa Kulhelaafaa Dhaairugaa Hiiy Gaimey
Thoonu Balaalumugaavaa Hoonu Kamun Fihidhaaney
Baithu Baazee Thereyn Foari Ais Majaavaaney
Nimigen Athaa Athaa Gulhaanulaa Dheveynehey

Roadhi Vanya Hoadhaa Hiiy vey Loabin Dhey Saraar
Vasmeeru Nikan Libbaidheythee Kairing Vey Araam
Dheythee Ey Gathaalaa Mal Haar Bahaaru Dhey
Roadhi Vanya Hoadhaa Hiiy vey Loabin Dhey Saraar

Advertisements

Nooru

August 20, 2008

Nooru
By: Mas odi Hassan Khaleel
Album: Mas Odi Hassan Khaleel’s 64

Hithuge ufaadhey haal kuree majubooruthaa
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa

Hithuge ufaadhey haal kuree majubooruthaa
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa

Mahusarugaa rahumukuraane dhuniye fennaane vaseelaiy dheynee
Ilmee raahathugaa ekankan vaanee
Mahusarugaa rahumukuraane dhuniye fennaane vaseelaiy dheynee
Ilmee raahathugaa ekankan vaanee<
Ufaalibeyney araamudheyney dhirihurumun faidhaavanee
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa

Hithuge ufaadhey haal kuree majubooruthaa
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa

Kuraahaa haradhuge eki thafseelu kuraa israafu thafaathuve engenee
Thajuribaa ilmunney la hoadhaadheynee
Kuraahaa haradhuge eki thafseelu kuraa israafu thafaathuve engenee
Thajuribaa ilmunney la hoadhaadheynee
Samaaluvaashey vaajibekey mee kiyavaashey emmen vanee
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa
Hithuge ufaadhey haal kuree majubooruthaa
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa

ladhuraki vaagoi angaane gadharu ufulaane hunaruthah dheynee
Ilmee noorun dhey aleegaa engenee
ladhuraki vaagoi angaane gadharu ufulaane hunaruthah dheynee
Ilmee noorun dhey aleegaa engenee
Ishaaraathugaa kuraane kankan heyogothugaa angaalanee
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa

Hithuge ufaadhey haal kuree majubooruthaa
Ahuney hoadhaa ilmakee e’ee nooru thaa

Mizahar Leyaa Gulhey

August 20, 2008

Mizahar Leyaa Gulhey
By: Ahmed Athif
Album: Mi Handhaanugai (Hamdhy)

Mizahar… leyaa gulheythan… nudhekeysha… mar ve dhaanan
Nudhekeysha marvedhaanan
Mizahar leyaa gulheythan nudhekeysha marve dhaanan
Mi asar mihaalugaa dhen nukuraasha marve dhaanan

Ikuraaru thah oyaalun insaafakah nuvaathee
Ithubaaruthah nagaalaa insaanakah nuvaathee
Thakuraarukoh mi dhuniyeyn thiya beywafa hingaathee
Fikuraa khiyaalu migothah nukuraasha marve dhaanan

Haa Mizahar leyaa gulheythan nudhekeysha marve dhaanan

Galugaa mahaana liyelan mi ibaarathun fudheyney
Malakah takaa kokaaleh vi shaheedhu mee nishaaney
Thalakun fenaa jeheynee dhuniyeyge imthihaaney
Dhulakun hilaa mi shikuvaa nukuraashe maruve dhaanan

Mizahar leyaa gulheythan nudhekeysha marve dhaanan

Ummeedhu thah edhinhaa alifaanugaa endheemaa
Dhen vee hayaathu ninmaa fahu neyvayah hedheemaa
Ninmee handhaanakah dheyn mi vasiyyathaa salaamaa
Neh meehakaa dhimaayah nubalaasha marve dhaanan

Haa Mi zahar leyaa gulheythan nudhekeysha marve dhaanan
Mi asar mihaalugaa dhen nukuraasha marve dhaanan
Mi zahar leyaa gulheythan nudhekeysha marve dhaanan

Mithuraage Loabi

August 20, 2008

Mithuraage Loabi

By: Mas odi Hassan Khaleel
Album: Mas Odi Hassan Khaleel’s 64

Adhuvee thihen mashaa medhu rulhivee gotheh engen
Mithuraa e’ loabi hoadhigotheh vee bunan fahun

Adhuvee thihen mashaa medhu rulhivee gotheh engen
Mithuraa e’ loabi hoadhigotheh vee bunan fahun

Heeveyhey loabi gelli dhanee dheythuraa thakun
Aihaa ufaa e’nulibifai eyna ehedhi gothun
eyna ehedhi gothun
Fohedheyshe adhu hithaama hithun dhey nasey hathun
Mithuraa e’loabi hoadhi gotheh vee engen fahun

Adhuvee thihen mashaa medhu rulhivee gotheh engen
Mithuraa e’ loabi hoadhigotheh vee bunan fahun

O’gaavedheyshe heyobahakun maanavaa ehee
Dhanvaruge nidhi mashahnethi thiyanan handhaan vanee
thiyanan handhaan vanee
Mulhi jaanu roolhi dhaathee mihen dhey nasey hathun
Mithuraa e’loabi hoadhi gotheh vee bunan fahun

Adhuvee thihen mashaa medhu rulhivee gotheh engen
Mithuraa e’ loabi hoadhigotheh vee bunan fahun
vee bunan fahun
vee bunan fahun

Mendhurah Dharukoshumah

August 20, 2008

Mendhurah Dharukoshumah
By: Boduberu

Mendhurah dharukoshumah nudhaashe dhen (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo) x3
Fukkibaigaa mi rihifaa heyah gotheh vanee (Fukkibaigaa mi rihifaa heyah gotheh vanee) x2
Fanvatheh alhaashe vee mudhimu genes (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo)
Mendhurah dharukoshumah nudhaashe dhen (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo) x3
Mendhamah reygandah heenagaa thuruthurulaa (Mendhamah reygandah heenagaa thuruthurulaa) x2
Rodhigandeh alhaashevee edhuru genes (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo)
Mendhurah dharukoshumah nudhaashe dhen (Valu thereyn handi akaa dhimaaveyo)

Dheysheyvi dhon dhanburuku (Ihaa gandeh kandaafa dheyn)
Mai kashi gandehgaa (Kalhu kulain ekee liyaafa dheyn)
Handeege nanthah (Raiy dhelin ekee favaafa dheyn)
Dheysheyvi dhon dhanburuku (Ihaa gandeh kandaafa dheyn)
Mai kashi gandehgaa (Kalhu kulain ekee liyaafa dheyn)
Handeege nanthah (Raiy dhelin ekee favaafa dheyn)
Lasnuve dhen ulheyshey (kiyeveli kiyavaa meehun kobaahey) x2
Hudhufothi thah dhamaashey (Fenkiyavaafaa moonah jahaashey) x2

Dheysheyvi dhon dhanburuku (Ihaa gandeh kandaafa dheyn)
Mai kashi gandehgaa (Kalhu kulain ekee liyaafa dheyn)
Handeege nanthah (Raiy dhelin ekee favaafa dheyn)

Malaa

August 20, 2008

Malaa

By: Mukhthar

Malaa Fenifa Mage Mihithuge Vindhun Gadha Raalhunagaa
Filaa Nuhure Nukume Thi Farimoonun Adhi Heelabalaa
Falakun Thari Jaagahadhaa Govaane Thibe Hanaa Alhaa
Falakun Thari Jaagahadhaa Govaane Thibe Hanaa Alhaa

Malaa Fenifa Mage Mihithuge Vindhun Gadha Raalhunagaa
Filaa Nuhure Nukume Thi Farimoonun Adhi Heelabalaa

Lolugaa Vaa Nazarun Fun Kanduhaa Fun Vefaa x2
Boluge Fashuvi Isthashigandu Moonu Vashaa Baani Nagaa x2
Malaa Fenifa Mage Mihithuge Vindhun Gadha Raalhunagaa
Filaa Nuhure Nukume Thi Farimoonun Adhi Heelabalaa

Thunfathugaa Vaa Asarun Jaadhoo Fahe Faalhuvaa x2
Dhonve Dhihunhuri Foni Foni Meyvayekey Heeve Mithaa x2
Malaa Fenifa Mage Mihithuge Vindhun Gadha Raalhunagaa
Filaa Nuhure Nukume Thi Farimoonun Adhi Heelabalaa

Bunelaatho Baheh Hiiy Thelhenee Dhahivefaa x2
Gini Mihithun Filuvaidhee Kamana Nikan Heelabalaa x2
Malaa Fenifa Mage Mihithuge Vindhun Gadha Raalhunagaa
Filaa Nuhure Nukume Thi Farimoonun Adhi Heelabalaa

Falakun Thari Jaagahadhaa Govaane Thibe Hanaa Alhaa
Falakun Thari Jaagahadhaa Govaane Thibe Hanaa Alhaa
Malaa Fenifa Mage Mihithuge Vindhun Gadha Raalhunagaa
Filaa Nuhure Nukume Thi Farimoonun Adhi Heelabalaa

Loafan Kuhjehge Hithuge Saabithukan

August 20, 2008

Loafan Kuhjehge Hithuge Saabithukan

By: Fazeela Amir
Album: Mi Handhaanugai (Mariyam Didi ge Handhaanugai)

Thiyabunaa roohee ufaathah sifa mashah kohdheynuhey x2
Niyanethivi mamma nikan adhu sifa mashah kohdheynuhey
Thiyabunaa roohee ufaathah sifa mashah kohdheynuhey

Reydhuvaa vakikoh mahadhamey kulhivaraa nidhumuge thereyn x2
Reydhuvaa vakivaane goiythah sifa mashah kohdheynuhey
sifa mashah kohdheynuhey

Thiyabunaa roohee ufaathah sifa mashah kohdheynuhey x2
Niyanethivi mamma nikan adhu sifa mashah kohdheynuhey
Thiyabunaa roohee ufaathah sifa mashah kohdheynuhey

Mammamen roa adu ma ahamey hithi magey haalaa mehdah x2
Kankamuge nulibeyne dhuvahaku hithikamun vakivaanuhey
hithikamun vakivaanuhey

Thiyabunaa roohee ufaathah sifa mashah kohdheynuhey x2
Niyanethivi mamma nikan adhu sifa mashah kohdheynuhey
Thiyabunaa roohee ufaathah sifa mashah kohdheynuhey

Sifa mashah kohdheynuhey
Sifa mashah kohdheynuhey
Sifa mashah kohdheynuhey

Loabi Aalaavanee

August 19, 2008

Loabi Aalaavanee

Artist: Mas odi Hassan Khaleel
Album: Mas Odi Hassan Khaleel’s 64

Hiiy edhey fari jaan dhin asaru reygaa
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee

Hiiy edhey fari jaan dhin asaru reygaa
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee

Hiiy hibain dhevifaa veyey yaraa kuree x2
Ruhi gabooluve ekugai ulhumah vaudhu vee
ekugai ulhumah vaudhu vee

Hiiy edhey fari jaan dhin asaru reygaa
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee

Dhin araamuge vaguthuthah beykaaruvee x2
Thiya handhaanugaa reydhuvaa thakuraaru vee
reydhuvaa thakuraaru vee

Hiiy edhey fari jaan dhin asaru reygaa
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee

Mihithugai thiyanan vanee fevifaa kuree x2
Ishgugai jehi hiiy halaakey adhu vanee
hiiy halaakey adhu vanee

Hiiy edhey fari jaan dhin asaru reygaa
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee

Hiiy edhey fari jaan dhin asaru reygaa
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee
Hiiy erey kuri inthizaarey e’ee<

Libey Aniyaa

August 19, 2008

Libey Aniyaa

By: Abdul Rafiu (Raappe’)
Album: Mi Handhaanugai (Hamdhy)

Libey aniyaa karunaigaa nimey dhuniyein
Libey aniyaa karunaigaa nimey dhuniyein
Madhadhu edhemey hithaa ey
Madhadhu edhemey hithaa ey
Libey aniyaa karunaigaa nimey dhuniyein

Barubaadhu zindhagee vee kurevey mi khiyaalugaa
Loabeege thanmatheegaa nimigen dhanee hithaamain
Barubaadhu zindhagee vee kurevey mi khiyaalugaa
Loabeege thanmatheegaa nimigen dhanee hithaamain

Libey aniyaa karunaigaa nimey dhuniyein
Libey aniyaa karunaigaa nimey dhuniyein

Aadheys kureeme loabin gislaa romun mithaa
Mithuraage reethi dhelolun dhekives nulaanu thoa ey
Aadheys kureeme loabin gislaa romun mithaa
Mithuraage reethi dhelolun dhekives nulaanu thoa ey

Libey aniyaa karunaigaa nimey dhuniyein
Libey aniyaa karunaigaa nimey dhuniyein

Kurevey vadhaau keemee dhuniyeyge aalamun
Yaaraage haggu gaa maai maruvaan gabooluvaathee
Kurevey vadhaau keemee dhuniyeyge aalamun
Yaaraage haggu gaa maai maruvaan gabooluvaathee

Libey aniyaa karunaigaa nimey dhuniyein
Libey aniyaa karunaigaa nimey dhuniyein
Madhadhu edhemey hithaa ey
Madhadhu edhemey hithaa ey
Libey aniyaa karunaigaa nimey dhuniyein

Kurikeela Makanbulo

August 19, 2008

Kurikeela Makanbulo

By: Mas odi Hassan Khaleel
Album: Mas Odi Hassan Khaleel’s 64

Furihama kamugaa raiyvana kurimathilaa hindhu evvana
muringun dhakka thariyaa ehhama rana kurikeela makanbuloa

Furihama kamugaa raiyvana kurimathilaa hindhu evvana
muringun dhakka thariyaa ehhama rana kurikeela makanbuloa

Dhiyavaru hikumun ekudhin boli hilamun ethiba dhanee x2
Fiya dhigu hurihaa dhoonyeh balanee kurikeela makanbuloa

Furihama kamugaa raiyvana kurimathilaa hindhu evvana
muringun dhakka thariyaa ehhama rana kurikeela makanbuloa

Riyalaa dhigu dhoanyahvaa hiyalah heyovaru kamudhaa x2
Miyathoonu valheege farumaa ekulaa kurikeela makanbuloa

Furihama kamugaa raiyvana kurimathilaa hindhu evvana
muringun dhakka thariyaa ehhama rana kurikeela makanbuloa

Gaadhoonyeh udhuheyhen aa dhoanyah dhoshi bondi laan x2
Vaadhoo dhathurah dhaanvee hoadhan kurikeela makanbuloa

Furihama kamugaa raiyvana kurimathilaa hindhu evvana
muringun dhakka thariyaa ehhama rana kurikeela makanbuloa

Furihama kamugaa raiyvana kurimathilaa hindhu evvana
muringun dhakka thariyaa ehhama rana kurikeela makanbuloa